Står ni inför en sammanslagning med en konkurrent eller  utvärderar ni ett förvärv av ett annat företag?  Vi bedömer nuvarande  styrkor hos befintliga säljare med svar på frågor som – Är den nuvarande säljprocessen optimal för att ta marknadsandelar? Kan säljarna bli ännu framgångsrikare genom att arbeta annorlunda? Är säljarna organiserade på bästa sätt  för att göra kunden nöjd idag? Imorgon? Kan säljorganisationen styras på ett bättre sätt? Resultatet som presenteras kan användas I beslutsprocessen och minskar startsträckan avsevärt för att utvinna tänkta synergier och skapa goda resultat.