Styrelsetillsättningar görs idag mestadels genom egna nätverk eller i enstaka fall av rekryteringsföretag inriktade på Executive Search. Vi vill bli en naturlig del i ett bolags styrelsearbete där fokusering ligger på tillsättning, utvärdering och inventering av ledamöter för nästkommande period som kan vara 12 – 36 månader. Idag har noterade bolag krav på att tillsätta en valberedning inför omval respektive nyval av styrelsens ledamöter – vi vill vi bli den naturliga samtalspartnern även för små och medelstora företag där främst ägare och styrelseordförande är målgruppen. Vi ser framför oss en ny era inom styrelsearbete där vi dels behöver öka jämvikt mellan könen i styrelsen men även övrig bakgrund såsom etnicitet, ålder och erfarenhet på olika nivåer inte bara strategisk nivå.

Kontakta oss för en dialog kring era tankar inom tillsättning - utvärdering - kompetensinventering av er styrelse