Tillsättning av styrelseledamöter

En viktig pusselbit i företagets framtid är att våga utmana sig själv genom att utöka styrelsen med en eller två externa ledamöter - Clavic har ett tilltalande koncept som är både tids och kostnadseffektivt

Read more

Second Opinion/ SHL tester/OPQ

Clavic erbjuder hela eller delar av en personbedömning - ert behov styr hur ett upplägg kan se ut

Read more

Rekrytering / Executive Search / Headhunting

Vi har de senaste 24 månaderna rekryterat vd, säljare, produktionschef, HR chef, Försäljningschef & CFO vi erbjuder både annonsrekrytering och Search

Read more

Vad behöver era chefer utveckla?

Alla behöver utvecklas för att möta morgondagens utmaningar - en genomlysning av styrkor och utvecklingsområden jämfört med företagets strategi och värderingar ger en bra bild av nuläget och lämpliga handlingsalternativ

Read more

Clavic Consulting offers HR solutions within Talent Management, Second Opinion & Assessments
E: anders (at) clavic.se
M: +46 727 403860

View Anders Rydbacken's profile on LinkedIn
Twitter: @rydbacken
Instagram: rydbacken

SHL Reseller Partner