Tillsättning av styrelseledamöter

En viktig pusselbit i företagets framtid är att våga utmana sig själv genom att utöka styrelsen med en eller två externa ledamöter - Clavic har ett tilltalande koncept som är både tids och kostnadseffektivt

Läs mer

Second Opinion/ SHL tester/OPQ

Clavic erbjuder hela eller delar av en personbedömning - ert behov styr hur ett upplägg kan se ut

Läs mer

Rekrytering / Executive Search / Headhunting

Vi har de senaste 24 månaderna rekryterat vd, säljare, produktionschef, HR chef, Försäljningschef & CFO vi erbjuder både annonsrekrytering och Search

Läs mer

Vad behöver era chefer utveckla?

Alla behöver utvecklas för att möta morgondagens utmaningar - en genomlysning av styrkor och utvecklingsområden jämfört med företagets strategi och värderingar ger en bra bild av nuläget och lämpliga handlingsalternativ

Läs mer

 

SHL Reseller Partner

Erbjuder assessment lösningar och Personlighetstester
E: anders (at) clavic.se M: +46 727403860

LinkedIn  twitter  Instagram