Chefer med underställd personal? Vi rekommenderar en regelbunden 360° utvärdering som visar hur omgivningen ser på era chefers beteende. 360° utvärdering är oslagbart för att minska gapet mellan egen bedömning och andras observationer. Tillsammans väljer vi ut de mest avgörande beteendekompetenserna ni vill den bedömda chefen ska bli tillfrågad om - samtliga bedömare bjuds sedan in till en webbsida där de gör sin bedömning online. Bedömd chef får en personlig återkoppling och ni som beställare får en översiktlig muntlig och skriftlig redogörelse.