Är du utbildad i CEB SHLs tester? kontakta mig för ett bra upplägg  - testbatteri:  OPQ, OPQ32r, WSQ, Personlighetstest Kollektivanställda, Motivationstest, MQ, Begåvningstest, Verify, 360°, 360, Personlighetstester, Kundservice tester