Tillsättning av nyckelpositioner där ett urval av kandidater som passar in på kravprofilen presenteras för uppdragsgivaren,  exempel på nyligen genomförda rekryteringar är HR Manager, Inköpschef, Ekonomichef, Exportsäljare och VD

Inledningsvis gör vi en kartläggning av branschen och listar möjliga kandidater

Tillsammans beslutar vi var vi bäst hittar de tänkbara kandidaterna, vilket kan innebära både annonsering eller aktiv sökning via Search/headhunting alternativt en kombination av båda alternativen.